92 results in DigitaltMuseum:

View timeline 58 results

40 results in Romska Kulturcentret i Malmö:

15 results in Upplandsmuseet:

12 results in Västmanlands läns museum:

Share to