375 results in Västmanlands läns museum:

214 results in Upplandsmuseet:

158 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

139 results in Länsmuseet Gävleborg:

113 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

106 results in Hallands kulturhistoriska museum:

66 results in Järnvägsmuseet:

65 results in Sveriges militärhistoriska arv:

62 results in Miliseum:

59 results in Jönköpings läns museum:

52 results in Dalarnas museum:

40 results in Kalmar läns museum:

36 results in Vasamuseet:

24 results in Värmlands Museum:

23 results in Romska Kulturcentret i Malmö:

17 results in Nordiska museet:

11 results in Östergötlands museum:

10 results in Sjöhistoriska museet:

7 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

5 results in Sundsvalls museum:

3 results in Tekniska Museet:

2 results in Bohusläns museum:

2 results in Artillerimuseet:

1 result in Mölndals stadsmuseum:

1 result in Örebro läns museum:

1 result in Arsenalen:

1 result in Marinmuseum:

Share to