15 results in DigitaltMuseum:

8 results in Romska Kulturcentret i Malmö:

5 results in Upplandsmuseet:

1 result in Nordiska museet:

1 result in Västmanlands läns museum:

Share to