51 results in DigitaltMuseum:

Krok

Krok

Krok, endast 1,9 cm lång, med fyra små skåror på skaftet för fäste av en lina. Benkroken är från äldre stenåldern och ungefär 8 000 år gammal. Den påträffades år 1989 vid arkeologiska undersökningar av en stenåldersboplats vid torpet Dammen på gården Röe, i Bro socken, Lysekils kommun. Den hittades i en s.k. kökkenmödding, en avfallshög bestående av skal från olika ostron, musslor, snäckor samt djurbensrester från stenåldersmänniskornas måltider och redskapstillverkning. Att kroken och de andra benresterna har skyddats så länge i jorden beror på att de har legat i kalkrik jord, vilket bevarar detta material mycket bra. I ett kulturlager i anslutning till kökkenmöddingen fann man många redskap av flinta: yxor, knivar, borrspetsar och skrapor. Knack- och malstenar av annan bergart träffade man också på. Kroken är tillverkad av ett ben från en stor fågel, förmodligen svan. Med så små krokar har man fiskat ål eller sill. På boplatsen fann man benrester från ett stort antal djur: 14 olika fiskarter, fyra fågelarter och sju däggdjur samt ben av hund. Fynd av brända hasselnötsskal visar att man förutom jakt och fiske även samlade in och livnärde sig på vad skogen gav. Andra platser i Bohuslän där man också funnit fiskekrokar i ben från stenåldern är Huseby Klev i Morlanda socken på Orust, Rottjärnslid i Dragsmarks socken, Uddevalla, Rörvik i Kville socken, Tanum och på Dafter, Sandhem och Ånneröd i Skee socken, Strömstad.

Share to