6 results in DigitaltMuseum:

Intervju Jan Bergman

Intervju Jan Bergman

- Om vad en riktig fäbod är. Diskuterar genuina fäbodar i Dalarna. - Om barndomen på fäboden. - Om återtagandet av fäboddriften på Västtjärnslindan 1990 med får, mjölkkorna kom 1999. - Omarrondering kring Västtjärnslindan och samfällighetsföreningen som driver buan idag. - Ville få dit rödkullor. Lånar in 8 nötdjur från Karin Nilsson, Dala Husby. - Om att korna får en särskild lyster på buan. - Om anledningen till att driva fäbodbruk på detta sätt idag: traditioner och förfäder. - Om mjölkhushållningen. - Om hur arbetet organiseras i skötselveckor där 25 personer delar på ansvaret. - Om specialknep vid smörkärning och svårigheter vid värme. - Om säsongstidpunkter. - Om sammanhållningen på fäboden och eventuella konflikter. - Om getter - Om arbetet under en dag på buan. - Om hur man letar efter kor. - Om hierarkin i koflocken. - Om hur de ropar på korna och om hur korna råmar när de är osäkra. - Om hur korna känner igen sig varje sommar. - Om hur de har användt GPS tidigare och kunde se hur långt korna går en dag. - Om att korna är sociala. - Mer om röstmässig kommunikation med korna. - Om kulning som idag inte används på buan. - Om fäbodmusik förr. - Om trallande när man mjölkar. - Om att korna känner igen röster. - Om kommunikation med fåren. - Om sponsring från Leksandsbröd. - Om EU-bidrag för djuren och betet. - Om vattenprov. - Om evenemang på buan: gudstjänster, midsommar och avslutningsfest när djuren har åkt hem (mitten av augusti). - Om turister som ibland bjuds på produkter. - Om fastigheterna (51 st) + några obebyggda fastigheter och gemensamma fastigheter.

Share to