41 results in DigitaltMuseum:

View timeline 41 results

28 results in Vasamuseet:

28 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

13 results in Örebro läns museum:

Share to