631 results in Nordiska museet:

438 results in Sveriges militärhistoriska arv:

437 results in Miliseum:

319 results in Västergötlands museum:

298 results in Västmanlands läns museum:

192 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

169 results in Järnvägsmuseet:

121 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

100 results in Örebro läns museum:

78 results in Jönköpings läns museum:

69 results in Länsmuseet Gävleborg:

54 results in Kållereds Hembygdsförening:

45 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

27 results in Mölndals stadsmuseum:

24 results in Upplandsmuseet:

23 results in Kalmar läns museum:

22 results in Vänersborgs museum:

22 results in Sjöhistoriska museet:

22 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

19 results in Hallands kulturhistoriska museum:

12 results in Bohusläns museum:

6 results in Värmlands Museum:

6 results in Flygvapenmuseum:

5 results in Östergötlands museum:

3 results in Armémuseum:

1 result in Romska Kulturcentret i Malmö:

1 result in Hälsinglands Museum:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Postmuseum:

1 result in Hemvärnsmuseet:

Share to