32 results in Jönköpings läns museum:

3 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

3 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

3 results in Vänersborgs museum:

1 result in Nordiska museet:

1 result in Järnvägsmuseet:

1 result in Bohusläns museum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Kållereds Hembygdsförening:

1 result in Örebro läns museum:

1 result in Postmuseum:

Share to