9,197 results in Designarkivet:

9,197 results in Kalmar konstförening:

6,735 results in Örebro Stadsarkiv:

4,138 results in Tekniska museet:

1,468 results in Hallands kulturhistoriska museum:

1,142 results in Sveriges militärhistoriska arv:

844 results in Garnisonsmuseet Skaraborg:

739 results in Dalarnas museum:

704 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

685 results in Sjöhistoriska museet:

536 results in Kalmar läns museum:

389 results in Hallands Konstmuseum:

377 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

355 results in Nordiska museet:

310 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

289 results in Västmanlands läns museum:

287 results in Miliseum:

270 results in Falbygdens museum:

182 results in Västerås Stadsarkiv:

157 results in Vänersborgs museum:

157 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

146 results in Upplandsmuseet:

145 results in Länsmuseet Gävleborg:

134 results in Borås Stad:

132 results in Borås Museum och Textilmuseet:

114 results in Västergötlands museum:

96 results in Hemslöjdens Samlingar:

91 results in Alingsås museum:

81 results in Värmlands Museum:

79 results in Jönköpings läns museum:

76 results in Östergötlands museum:

74 results in Sundsvalls museum:

61 results in Linköpings kommun:

57 results in Västernorrlands museum:

54 results in Bohusläns museum:

48 results in Bild Linköping:

44 results in Arkiv Gävleborg:

44 results in Kulturföreningar i Gävleborgs län:

43 results in Örebro läns museum:

34 results in Skansen:

24 results in Nacka lokalhistoriska arkiv:

24 results in Nacka kommun:

22 results in ArkDes:

21 results in Armémuseum:

13 results in Linköpings stadsarkiv:

11 results in Vrak – Museum of Wrecks:

7 results in Vasamuseet:

5 results in Flygvapenmuseum:

5 results in Postmuseum:

4 results in Arsenalen:

4 results in Teleseum:

3 results in Artillerimuseet:

2 results in Medelpads fornminnesförening:

2 results in Borås Konstmuseum:

1 result in Marinmuseum:

Share to