155 results in DigitaltMuseum:

133 results in Örebro Stadsarkiv:

18 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

2 results in Upplandsmuseet:

Share to