52 results in DigitaltMuseum:

28 results in Västerås Stadsarkiv:

13 results in Miliseum:

13 results in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to