37 results in Länsmuseet Gävleborg:

35 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

18 results in Skansen:

14 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

10 results in Mölndals stadsmuseum:

6 results in Västmanlands läns museum:

6 results in Kållereds Hembygdsförening:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

5 results in Jönköpings läns museum:

4 results in Järnvägsmuseet:

3 results in Östergötlands museum:

2 results in Arsenalen:

2 results in Sveriges militärhistoriska arv:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Upplandsmuseet:

1 result in Västergötlands museum:

Share to