5 results in DigitaltMuseum:

3 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Enköpings museum:

1 result in Länsmuseet Gävleborg:

Share to