188 results in DigitaltMuseum:

91 results in Upplandsmuseet:

20 results in Kalmar läns museum:

18 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to