401 results in DigitaltMuseum:

222 results in Hemslöjdens Samlingar:

32 results in Jönköpings läns museum:

27 results in Västmanlands läns museum:

Share to