140 results in DigitaltMuseum:

74 results in Vänersborgs museum:

74 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

10 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to