306 results in DigitaltMuseum:

100 results in Upplandsmuseet:

46 results in Hemslöjdens Samlingar:

34 results in Västergötlands museum:

Share to