44 results in DigitaltMuseum:

View timeline 15 results

42 results in Nordiska museet:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Upplandsmuseet:

Share to