101 results in Hemslöjdens Samlingar:

24 results in Länsmuseet Gävleborg:

4 results in Nordiska museet:

3 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

3 results in Vänersborgs museum:

3 results in Upplandsmuseet:

Share to