7 results in DigitaltMuseum:

4 results in Hemslöjdens Samlingar:

2 results in Nordiska museet:

1 result in Länsmuseet Gävleborg:

Share to