130 results in DigitaltMuseum:

View timeline 53 results

100 results in Hemslöjdens Samlingar:

13 results in Vänersborgs museum:

13 results in Nordiska museet:

Share to