28 results in DigitaltMuseum:

View timeline 13 results

15 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

15 results in Sveriges militärhistoriska arv:

13 results in Bohusläns museum:

Share to