130 results in DigitaltMuseum:

View timeline 83 results

81 results in Sjöhistoriska museet:

81 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

15 results in Postmuseum:

Share to