178 results in DigitaltMuseum:

View timeline 62 results

69 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

69 results in Sjöhistoriska museet:

53 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to