41 results in DigitaltMuseum:

9 results in Nordiska museet:

7 results in Sjöhistoriska museet:

7 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to