77 results in DigitaltMuseum:

38 results in Nordiska museet:

30 results in Hemslöjdens Samlingar:

9 results in Kalmar läns museum:

Share to