65 results in DigitaltMuseum:

37 results in Hemslöjdens Samlingar:

28 results in Nordiska museet:

Share to