19 results in DigitaltMuseum:

7 results in Nordiska museet:

4 results in Västmanlands läns museum:

4 results in Upplandsmuseet:

Share to