7 results in DigitaltMuseum:

5 results in Nordiska museet:

1 result in Kalmar läns museum:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to