92 results in DigitaltMuseum:

89 results in Nordiska museet:

3 results in Sjöhistoriska museet:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to