396 results in DigitaltMuseum:

324 results in Sjöhistoriska museet:

324 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

36 results in Nordiska museet:

Share to