77 results in DigitaltMuseum:

76 results in Nordiska museet:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to