36 results in DigitaltMuseum:

34 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Kalmar läns museum:

1 result in Nordiska museet:

Share to