11 results in DigitaltMuseum:

10 results in Nordiska museet:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to