67 results in DigitaltMuseum:

62 results in Hemslöjdens Samlingar:

5 results in Nordiska museet:

Share to