8 results in DigitaltMuseum:

6 results in Nordiska museet:

2 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to