152 results in DigitaltMuseum:

74 results in Nordiska museet:

74 results in Hemslöjdens Samlingar:

2 results in Kalmar läns museum:

Share to