77 results in DigitaltMuseum:

58 results in Nordiska museet:

10 results in Hemslöjdens Samlingar:

6 results in Västmanlands läns museum:

Share to