70 results in DigitaltMuseum:

37 results in Örebro läns museum:

19 results in Nordiska museet:

9 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to