19 results in DigitaltMuseum:

17 results in Nordiska museet:

1 result in Karlsborgs fästningsmuseum:

1 result in Sveriges militärhistoriska arv:

1 result in Skansen:

Share to