53 results in DigitaltMuseum:

View timeline 26 results

51 results in Upplandsmuseet:

1 result in Skansen:

1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to