285 results in DigitaltMuseum:

240 results in Upplandsmuseet:

32 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

32 results in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to