13 results in DigitaltMuseum:

5 results in Nordiska museet:

4 results in Västmanlands läns museum:

3 results in Arkitektur- och designcentrum:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to