6 results in DigitaltMuseum:

3 results in Nordiska museet:

2 results in Västmanlands läns museum:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to