12 results in DigitaltMuseum:

6 results in Västmanlands läns museum:

5 results in Nordiska museet:

1 result in Länsmuseet Gävleborg:

Share to