140 results in DigitaltMuseum:

125 results in Nordiska museet:

12 results in Västmanlands läns museum:

3 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to