5 results in DigitaltMuseum:

4 results in Nordiska museet:

1 result in Statens maritima museer:

1 result in Sjöhistoriska museet:

Share to