27 results in DigitaltMuseum:

25 results in Nordiska museet:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to