26 results in DigitaltMuseum:

19 results in Nordiska museet:

4 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Sjöhistoriska museet:

Share to