20 results in DigitaltMuseum:

12 results in Nordiska museet:

7 results in Upplandsmuseet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Sjöhistoriska museet:

Share to