38 results in DigitaltMuseum:

35 results in Nordiska museet:

2 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Örebro läns museum:

Share to